Vragen?

Q: Wat kost een behandeling?

A: Alle therapeuten zijn geconventioneerd, dit houdt in dat ze zich aan de tarieven houden afgesproken met het RIZIV.

De terugbetaling is afhankelijk van uw aandoening en uw statuut. Op de website van het RIZIV kan u uw persoonlijke situatie raadplegen. 

Een supplement voor taping is mogelijk.

Q: Wat breng ik mee op de eerste afspraak?

A: Een voorschrift van uw huisarts of specialist. Let wel op, sinds 1/1/2009 dient u de behandeling te starten binnen de 2 maanden na de datum die op het voorschrift vermeld staat.

Een klevertje van uw ziekenfonds

Gaat het om een arbeidsongeval dan brengt u de gegevens van de verzekering mee. (datum van het ongeval, polisnummer, ongevalsnummer, naam werkgever,…)

Als u beschikt over medische beeldvorming of andere documenten gerelateerd aan uw letsel, dan brengt u die best mee.

Q: Hoe betaal ik?

A: Er wordt steeds per sessie contant betaald.

U ontvangt een getuigschrift voor verstrekte hulp dat bestemd is voor de mutualiteit op het einde van elk voorschrift (meestal na 9 beurten) of als uw behandelingen om welke reden dan ook stopgezet worden.

Q: Wat gebeurt er als mijn voorschrift afgelopen is en mijn klacht is niet opgelost?

A: De arts schrijft meestal per 9 beurten kinesitherapie voor omdat dit wettelijk zo voorzien is (behalve na operaties en bij chronische aandoeningen, dan wordt er gewoonlijk per 20 of 30 behandelingen voorgeschreven). In sommige gevallen duurt het echter wat langer dan 9 behandelingen. Wij maken dan een verslag en de arts beslist dan om de behandelingen verder te zetten of eerst verdere onderzoeken te laten uitvoeren.